Värme­pumpar

Kyla vs Värme har valt att bara arbeta med kvalitetspumpar från svenska generalagenter som tillhandahåller dokumenterat bra produkter anpassade för vårt nordiska klimat.

Installation och service

För att installera och utföra service på värmepumpar krävs enligt lagen att företaget är certifierat. En felaktig utförd installation eller service kan medföra att förväntade energibesparingar uteblir samt att livslängden på aggregatet förkortas.
Kyla vs Värme är certifierade och tar totalansvaret för värmepumpen med både installation och service. Vi ser till att placeringen blir rätt och att din installation blir trygg och säker.

Daikin/Mitsubishi

Våra värmepumpar finns i olika storlekar och i utförande med en eller två innedelar. Det är kvalitetsprodukter som ger dig mycket mer än ett nytt, energisnålt värmesystem. Luften filtreras och renas från småpartiklar, damm, pollen och dålig lukt. En behaglig och hälsosam miljö, inte minst för allergiker.

Liten investering, stor besparing

Värmepumparna klarar att värma ditt hus, nästan oavsett hur det ser ut. Det är bara i avgränsade utrymmen och vid extrema väderförhållanden komplettering från annan värmekälla behövs. En luftvärmepump betalar sig själv på kort tid. Investeringen är bara en femtedel jämfört med bergvärme.

Du måste naturligtvis kunna lita på att ditt nya värmesystem kommer fungera pålitligt under många år och att det motsvarar kraven i svensk miljölagstiftning. Vi garanterar att våra värmepumpar klarar alla dessa krav.

Olika modeller

VÄGGHÄNGD LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

GOLVMODELL LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

VÄGGHÄNGD LUFTKONDITIONERING

TAKKASETT LUFTKONDITIONERING

VÄGGHÄNGD LUFT-LUFTVÄRMEPUMP

Luft­konditionering

Bästa kvalitet på luftkonditioneringen innebär att kylaggregatet är effektivt, driftsäkert och lättskött. Vi hjälper dig välja rätt produkter och ser till att installationen blir trygg och säker.

Fördelar med luftkonditionering

Luften i ditt hem dras runt och filtreras dessutom genom pumpen. Det ger dig säker och fräsch inomhusluft samtidigt som du skyddar ditt hem från mögel, virus, bakterier och oönskade partiklar. En luftkonditionering kan ofta producera värme effektivt även om den inte alltid är anpassad till de nordiska klimatet. En luftkonditionering kan alltså spara dig en slant om du har direktverkande el, förbättra inomhusklimatet och skydda ditt hem.

Så här fungerar det

Aggregatet arbetar med ett direktverkande system. Kompressorn som svarar för själva kylprocessen är placerad i systemets utedel. Därifrån cirkulerar ett freonfritt köldmedium till en eller flera innedelar. Dessa ombesörjer effektiv luftspridning och individuell reglering av inomhusklimatet.

KYLA vs VÄRME Mälardalen AB

Stenolles backe 44  •  134 62 Ingarö
Telefon 073 980 09 28
info@kylavsvarme.se

Innehar F-skattesedel  •  Org. nr. 556870-5569  •  Cert. nr. 9426